Chưa thấy có bài nào nói về mạch này, hôm nay admin post mở hàng bằng một cái mạch giao tiếp đơn giản nhất.
Công dụng: Kết nối giữa máy tính PC và Mạch điều khiển động cơ, các công tắc hành trình, nút dừng khẩn cấp...
Phạm vi ứng dụng: nên dùng mạch này với các driver chính hãng, các driver tự làm thì nguy cơ die máy tính là cao nên cẩn thận trước khi dùng. Các driver tự làm nên dùng mạch Giao tiếp có cách ly.
Chế tạo:
B1: Các bạn nhìn vào cổng máy in đằng sau máy tính PC sẽ thấy có cái connector 25 chân cái như trong hình:


connector 25 chân đực giống như trong hình cắm vào:


Chân 1-9, 14,16 và 17 là Output. Chân 10-13, 15 là Input. Chân 18-25 là GND (đất)


B3: Nối các chân step, dir của driver vào các chân Output. Chân nào cũng được. Sử dụng chân nào thì sau này khi sử dụng phần mềm sẽ định nghĩa chân đó là step hoặc dir của trục x,y,z...
Nối các công tắc hành trình vào chân Input và GND. Chân nào cũng được sau này sẽ định nghĩa công tắc hành trình của trục x,y,z... bằng phần mềm.
Chú ý: nếu dùng cái connector 25 chân đực ở B2 cắm sát máy tính bất tiện trong việc đấu nối dây thì cắm một cái cáp máy in làm trung gian giữa hai cái đó